Sömlös flytt

Att flytta en central IT-miljö är ett svårt och ansträngande arbete som måste levereras på rätt sätt. IT-flyttar är väldigt resurskrävande, vi på Fiber Direkt ser till att din flytt ordnas smidigt och effektivt.

Vi driftsätter en extra fiber till
den nya lokalen

Vi driftsätter en ”extra” fiber till den nya lokalen innan vi stänger ned fibern till den befintliga.

Genom att göra detta slipper ni risken att få en ”sömnlös” flytt. Vi drar helt enkelt fram IP-trafiken till bägge adresserna simultant och låter Er nyttja dubbel trafik på adresserna under en 14 dagars period.

Inget avbrott, ingen stress
Bägge adresserna är i drift
samtidigt med samma IP.

Ett avtal
Slipp stå med två dyra avtal under en längre tid, som man annars normalt gör.

Kontroll och test
Av att all IT fungerar redan innan flytten påbörjas.

Slipp krångel
Vid byte av operatör, IP-adresser & konfigureation.