Om oss

Kort om Fiber Direkt

Vår affärsidé är att leverera fiber och IP-trafik, snabbt, tryggt och enkelt. Vi vill göra upphandlingsförfarandet enklare genom att vara direkta och tydliga med erbjudanden och kostnader. Fiber Direkt utmärker sig jämfört med övriga ISP-företag genom att leverera kvalitet i samtliga led, omedelbart och personligt bemötande, samt spjutspetskompetens inom området fiber och IP-trafik.  Vår vision är att bli Stockholms företagares förstahandsval av ISP. Fiber Direkt har som målsättning att leverera grunden till en effektiv IT-infrastruktur, det vill säga kommunikationslösningar med hög prestanda, tillgänglighet och säkerhet.

Historia

År 2006 fick en av grundarna till Fiber Direkt en förfrågan via STOKAB. Det handlade om att leverera en fiber- och internetaccess hela vägen mellan Stockholm och Nynäshamn. Då räknades detta som en av de riktigt långa dragningarna, ”över 10 mil lång”, vilket innebar en särskild utmaning om man skulle få det hela att fungera på ett  kostnadseffektivt sätt. Med den rätta viljan, lite mod och ny teknik lyckades vi lösa uppgiften som flertalet ISP-företag hade misslyckats med.  Kostnadseffektivt och direkt. Detta var startskottet för bildandet av Fiber Direkt. Fiber Direkts nuvarande ägare har alla varit med sedan starten.

”Vara, icke synas vara”

Det latinska ordspråket ”Esse non videri”, som betyder ”vara men inte synas” eller ”vara, icke synas vara”, togs som valspråk av Marcus Wallenberg sr under tidigt 1900-tal. Marcus sr valde detta eftersom han menade att det är det som faktiskt görs som räknas. Och det håller vi på Fiber Direkt med om. Vi varken har, vill eller kan spendera miljoner på marknadsföring. Vårt fokus ligger i att leverera
lite mer än vad vi avtalar om. Och det är det som görs, som räknas.

INTERFACE-skarpV2

Från tråd till fiber

Telefontornet var ett fackverkstorn i stål på taket på Allmänna Telefonaktiebolagets hus vid Malmskillnadsgatan 32 i Stockholm, som uppfördes 1887 och revs 1953. Tornet byggdes för att bära upp telefonledningar till Stockholms telefonabonnenter och var cirka 45 meter högt. Stommen, som byggdes av Motala Verkstad, var den första i Sverige med sammannitade stålbalkar. Telefontornet invigdes 1887 och hade beställts av Stockholms Allmänna Telefon AB (SAT), då hade Stockholm 5 500 telefonapparater och ledningar på 5 000 kilometer, i regel utförda med blank- tråd över hustaken. Redan i början av 1890-talet började trådarna sammanföras i kablar under jorden. Omkring 1913 var ombyggnaden genomförd och telefontornet miste sin funktion även om enstaka ledningar fanns kvar.  År 1939 monterades en roterande klocka på tornet, den så kallade NK-klockan. Urtavlan har en diameter av 7,6 meter och var då Europas största. NK-klockan tillverkades 1939 av “Ingenjörsfirman Teknik ASEA” under medverkan av Ruben Morne. Hela anordningen väger sju ton. Uret var en reklam- skylt för NK och NK-klockan blev ett populärt inslag i stadsbilden. Uret monterades ner 1953 men monterades upp igen inom ett år på dess nuvarande plats på varuhuset NK:s tak.