Säkerhet

Informationssäkerhet har alltid varit centralt för oss på Fiber Direkt. Därför genomgår vi just nu en certifieringsprocess enligt ISO 27001 för att framhäva detta arbete.

Fiber Direkt åtar sig att arbeta aktivt med informationssäkerhet genom att:

Definiera informationssäkerhetsmål utifrån behovet av att skydda våra informationstillgångar, och kommunicera dessa mål till organisationen och till andra intressenter.

Aktivt arbeta med kontinuerliga förbättringar, inklusive riskbedömningar och riskbehandlingar, för att effektivt uppnå informationssäkerhetsmålen.

Investera i teknologi och kompetens för informationssäkerhet,
Kontinuerligt informera personal om varför informationssäkerhet är viktigt.

Se till att all personal får relevant utbildning har en god medvetenhet om informationssäkerhet samt aktuella hot.

 

Vi tar ansvar!

Våra informationssäkerhetsmål är att:

✔︎ Systematiskt jobba mot en högre nivå av driftsäkerhet genom att öka antalet fel som systemet kan hantera samtidigt.

✔︎ Ha en effektiv hantering av informationssäkerhetsincidenter.

 

Omfattning!

 

Områden som berörs av vårt informationssäkerhetsarbete inkluderar:

✔︎ Roll- och ansvarsfördelning

✔︎ Personalsäkerhet

✔︎ Hantering av informationstillgångar

✔︎ Behörighetsstyrning

✔︎ Riskarbete

✔︎ Informationsklassning

✔︎ Fysisk säkerhet

✔︎ Leverantörssäkerhet

✔︎ Driftssäkerhet