Övervakning

Dra åt sidan

VAR STEGET FÖRE

Förebygg plötsliga problem med kraft, vatten, luft och buller. Nu kan du få automatiserade larm vid egna specificerade avvikelser.

Gör en offertförfrågan

Kraft

Övervaka att din utrustning får den el den behöver. Nu kan ansvarig reagera snabbt vid strömavbrott och få statistik över strömspikar. Med en precis övervakning kan du dessutom förebygga risken med att överbelasta säkringar samt få larm då din UPS inte fungerar optimalt.

Luft

Håll koll på ditt inomhusklimat så att alla som vistas i lokalerna mår bra. Mät temperatur, luftfuktighet, CO2-nivå, mängden partiklar/sporer i luften samt luftflödet från ventilationen. Automatiserade larm sänds ut så att man snabbt kan anpassa luften efter årstidernas eventuella påverkan.

Ljud

Mät ljudnivåerna i era lokaler och förebygg problem med buller. Automatiserade larm sänds ut så att man snabbt kan anpassa arbetsmiljön. Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige.

Vatten

Att upptäcka vatten och fukt i tid, är helt avgörande för hur stor skadan kan bli. Ett tidigt larm i form av ett SMS är en billig och bra försäkring, som kan bespara en både tid och onödiga omkostnader. Välj om larmet skall gå till någon på företaget eller en dygnet runt bemannad larmcentral.

Månadskostnad
Startavgift
Antal sensorer
Installation & underhåll
Kopplat till vårt övervakningscenter
Alarm via SMS
Alarm via mail
Power overEthernet (PoE)
Mobil App
Sensorbrygga för 3G/ 4G
495 - 1495 kr
0 kr
1 - 3 st
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Tillval/ Ja
495 - 1495 kr
0 kr
1 - 3 st
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Tillval/ Ja
495 - 1495 kr
0 kr
1 - 3 st
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Tillval/ Ja
495 - 1495 kr
0 kr
1 - 3 st
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Tillval/ Ja