Om Colocation

Inbrottsskydd

Serverhallen har ett inbrottsskydd enligt Svensk standard klass II som omfattar golv, väggar, tak, dörrar och ventilation. För att komma in i serverhallen så måste tre olika slussar passeras. Datorhallen är videoövervakad och ansluten till Svensk Bevakningstjänst, som har sitt kontor ca 50 meter från datorhallen.

Brandskydd

Serverhallen har ett brandskydd enligt EI60 som omfattar golv, väggar, tak, dörrar och kanaler i form av ventilationsklaffar, kablar, rör etc. Varje år utförs kontroller på hela brandskyddet för att säkerställa att standarden bibehålls.

Stödsystem / Kyla

Ett modernt och stabilt kylsystem med redundans på både utbudssidan och maskinsidan. På utbudssidan, en reservkrets i form av en inbyggd DX med ett färskvatten kondensor, ”Dual fluid”. Detta ger en redundant kapacitet på ca 150kW när dual fluid-funktionen används. På maskin-
sidan finns det en N + 1 system med tre  AC-moduler som är i redundans. I hallen finns det varma och kalla gångar för att säkerställa att den kalla luften hamnar där den gör nytta. Förutom att effektivisera kylningen så spar man på miljön eftersom man slipper kyla områden där den kalla luften inte gör någon nytta.

Stödsystem / Kraft

Fortum tillhandahåller tre separata kraftkablar, 3x600A som går in i fastigheten och matar hallens båda UPS:er. Från dessa UPS:er sker kraftdistributionen med ett Rittal-system som förser utrustningen med A- och B-kraft i respektive serverskåp. I varje serverskåp som Rittal levererar finns det en PSM-skena, med A- och B-kraft och sju PSM-moduler som ansluter mot kundens utrustning.

coloimg1

Stödsystem / Släck

Serverhallen är utrustad med ett modernt brandsläckningssystem. Systemet använder sig av Argonite som släckmedium och en VESDA- laser som är ett högkänsligt detektionssystem. Förutom VESDA-laser finns det också ett traditionellt system med detektorer som samarbetar med VESDA-lasern.

Stödsystem / Nätverk

Serverhallen på Warfvinges väg på Kungsholmen är en fibernod som ingår i Fiber Direkts höghastighetsring som sträcker sig runt stora delar av Stockholm. Till datorhallen finns det i skrivande stund fyra 10 Gbit-länkar, men det är förberett för det dubbla om denna kapacitet inte skulle räcka till.

Alarm och övervakning

Serverhallen har en komplett uppsättning av larm som täcker de vanliga larmpunkterna, som klimat och driftlarm. Dessa larm övervakas alla dagar och dygnet av Fiber Direkts personal, men också av Svensk Bevakningstjänst samt Coromatic AB.

coloimg