Om Remote Backup

Kryptering

All data krypteras med Blowfish 448-bitars nyckel. Informationen lagras säkert hos oss.Det finns ingen risk att din affärskritiska information sprids till andra. Vid hög säkerhetsnivå är det bara du som känner till nyckeln.

Säkerhetskopiering till säkerhetsklassad serverhall

Informationen skickas till vår Remote Backup tjänst som står i en säkerhetsklassad serverhall. Serverhallen har redundans för kyla, el, vatten, brand och fiber. Informationen lagras säkert i ett utrymme där faktorn att något skulle gå fel är minimalt. Redundans i alla led är nyckeln.

Säkerhetskopiering och återställning i 1 Gbit/sek

Samtliga våra kunder är anslutna med minst
1 Gbit/sek. Om behovet finns går det att snabbt erbjuda säkerhetskopiering och återställning i
1 Gbit/sek. När din information försvinner är det viktigt att kunna få tillbaka säkerhetskopian inom rimlig tid. Med vårt snabba fibernät kan vi hjälpa dig att återställa i 1 Gbit/sek om din utrustning klarar.

Statusrapporter

En gång i veckan skickas statusinformation ut och berättar hur veckans säkerhetskopiering har gått. Kunden får även alarm efter 3, 5 och 7 dagar om säkerhetskopieringen skulle misslyckas av någon anledning. Vår Remote Backup- tjänst berättar för dig hur säkerhetskopieringen fortgår så att du ska slippa tänka på backupen. Om något går fel skickar Remote Backup tjänsten ut e-post som informerar om detta.

Ingen bandbreddskostnad

Andra leverantörer tar oftast betalt per GB överförd data. Fiber Direkt har ingen brandbreddskostnad. Hos oss är det lättare att få överblick av kostnaden för Remote Backup. Ingen bandbreddskostnad som varierar från månad till månad alltså, det bjuder vi på!

Ingen bindningstid, kort uppsägningstid

Det finns ingen bindningstiden för Remote Backup och uppsägningstiden är 1-3 månader beroende på vilken fakturaperiod som är vald. Det ska vara lätt att skaffa Remote Backup från Fiber Direkt. Vi är säkra på att ni kommer använda vår tjänst under många år framöver.

Stöd för alla populära operativsystem

Tjänsten stödjer samtliga populära operativsystem inklusive Solaris. Operativsystem som stöds är Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 in desktop mode, Server 2003/2008/2012, MAC OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, Linux 2.6.13 eller nyare, OpenSolaris och Solaris 10. På samtliga operativsystem används Oracle Java 6 eller nyare. Tjänsten fungerar ännu inte på smartphones. Vår Remote Backup stödjer samtliga populära operativsystem. Har ni
blandad miljö mellan Linux, Windows och
Mac är det inga problem.