Om Fiber

FIBEROPTIK ANVÄNDS IDAG i stor omfattning till kommunikation. Fiberoptik som ett användbart kommunikationsverktyg har funnits i drygt 40 år. Före 1970 kunde endast fiber framställas som dämpade ljussignaler. År 1970 tillverkade forskare vid Corning Glass Works i USA de första optiska fibrerna som kunde användas utan stora signalförluster, och sedan dess har utvecklingen av fiberoptiken fortsatt. Tack vare denna upptäckt har det bland annat blivit möjligt att överföra ljussignaler för telekommunikation över långa sträckor med mycket hög bandbredd. AV TRADITION OCH AV PRAKTISKA SKÄL har koppartråd alltid använts inom telekommunikation, men nu konkurreras den ut allt mer av de optiska fibrerna. En fiberanslutning innebär minimalt underhåll och enorm överföringskapacitet. En annan fördel med optiska ledare är att de är svåra att avlyssna eftersom de inte avger elektromagnetiska fält på samma sätt som elektriska ledare. På samma sätt som järnvägen, förbränningsmotorn och elektrifieringen för alltid förändrade världen så har internet fått stor betydelse i våra liv, på gott och på ont. På gott, eftersom kommunikationen idag fungerar bättre än någonsin. På ont, eftersom en både komplex och modern värld kräver kunskap, engagemang och professionalism på det lokala planet där vissa operatörer är bättre än andra. För dig som företagare så är en stabil internetuppkoppling viktigare än någonsin. Hur länge kan ni fortsätta att arbeta om ni inte kan kommunicera med era kunder eller leverantörer? Vi gissar att de flesta processer inom ert företag är beroende av kommunikation i någon form. Vare sig det handlar att kunna ringa, skicka e-post, komma åt webbtjänster eller hantera stora datamängder tryggt. BEHÖVER NI HJÄLP även på obekväma tider om internetanslutningen slutar fungera? Behöver ni maximera överföringshastigheten vid kortare evenemang? Med en fiberuppkoppling från oss så säkrar ni företagets kommunikationsbehov.