virtuellt Data Center

Med Fiber Direkts
Virtuella Data Center synkroniseras er
data mellan tre säkra datacenter i realtid.

Synkroniserad serverkapacitet

Vi realtidssynkar tre Data Center som finns placerade på Norrmalm, Södermalm och Västermalm. Detta för bästa tillgänglighet, säkerhet och kapacitet. I och med detta kan vi även minimera antalet servicetillfällen, två datacenter är alltid i drift när ett uppgraderas.

Full redundans & Full Mesh

Full redundans ger maximal säkerhet. Genom geografiskt separerade förbindelser försäkrar vi att ingen av punkterna på sträckorna är gemensamma. Full Mesh tekniken garanterar detta genom att leda vDC: trafiken via alternativa länkar om en nod skulle brista.

100’000 Mbit/s fibernät

All kommunikation & data knyts samman med ett 100’000 Mbit/s fibernät. Kommunikationen går i vårt eget TRILL Mesh Network, ett fibernät för bästa redundans och lastbalansering.

Övervakning, drift & underhåll

För att kunna säkra den dagliga driften av er IT miljö krävs det löpande övervakning & återkommande underhåll. Vi tar hand om detta, så kan ni tänka på annat.