CSR

Vi tar ansvar

CSR (Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Fiber Direkt strävar efter att vara ett ansvarstagande företag. Ett proaktivt förhållningssätt, där vi tar ansvar i relation till omvärld, kunder, leverantörer och medarbetare, är grundläggande i detta arbete. Vårt arbete för hållbar utveckling baserar sig på FN:s Global Compacts och OECD’s principer för företags agerande gällande konsument- och allmänintresse, arbetsrätt, miljöhänsyn, antikorruption och mänskliga rättigheter. Fiber Direkt sponsrar ett antal olika organisationer med
vår kunskap, teknik och know-how.

Ladda ner vår Global Compacts PDF

CancerRehabFonden

Vi hjälper människor som drabbats av cancer varje dag. Vi bidrar med omtanke, resurser, rehabilitering och hjälpmedel. Vi driver även rätten till rehabilitering genom samarbeten med andra patientorganisationer. Vi är oberoende och får inget statligt stöd för vår verksamhet. Våra bidrag kommer från privatpersoner, medlemmar och företag.

Det betyder att bakom varje utdelat bidrag finns en givare. Våra företagsvänner är företag som vi har ett regelbundet samarbete med och som helt pro bono ställer upp och stöttar oss.

Tillsammans gör vi skillnad för många.

cancerrehabfonden

Goodsport

Goodsport är en allmännyttig, opolitiskt, icke-vinstdrivande stiftelse som verkar för integration genom idrott. Verksamheten riktar sig till ungdomar och innehåller idrottsaktiviteter inom områdena skola, fritid och sysselsättning.

godsportlogo

Miljö

Vi på Fiber Direkt har sedan företagets start lyft fram miljöfrågor och vill göra vad vi kan för att bidra till ett hållbart samhälle.
Vi gör detta kontinuerligt genom att ständigt utveckla och förenkla miljömässigt effektiva kommunikationslösningar samt
hushålla med resurser och ta hand om vårt avfall på bästa tänkbara sätt. Vid investeringar och val av leverantörer tas hänsyn
till miljöaspekter för att minska materiel- och resursutnyttjande. Miljökriterier ingår som en naturlig del i vår inköpsprocess.

I vårt arbete för att minska miljöpåverkan har följande fokusområden lyfts fram:

  • Källsortering och återvinning
  • Utsläpp och energiförbrukning
  • Miljöeffektiva upphandlingar och inköp

Fiber Direkt ska uppfylla eller överträffa tillämpliga miljö- och arbetsmiljölagar eller andra krav. Frågor om miljö, hälsa och säkerhet
ingår som en integrerad del i Fiber Direkts verksamhet.

ActionAid

Som företagsvän till ActionAid bidrar Fiber Direkt med ett sponsorskap och know-how kring IT.

Genom att stödja ActionAids aktuella insamlingar hjälper ditt företag människor att förändra sin situation på lång sikt. Vi vet att effektiv fattigdomsbekämpning börjar med kvinnorna, och kvinnors rättigheter är därför integrerat i allt arbete vi gör. Det kan handla om att försvara kvinnors rätt till mark, att stärka kvinnors inflytande i politiken, hjälpa flickor att höja sina röster eller att stärka kvinnors ledarskap för att bygga upp motståndskraftiga samhällen. Klicka på länken till ActionAid och stöd dem i deras viktiga arbete.

AA